Preview Mode Links will not work in preview mode

Generasjon bra nok


May 1, 2020

Velkommen til aller første episode hvor vi har fått besøk av Marius Sørlie. Han er foredragsholder, mentaltrener i Team Fearless Mind og medforfatter av boken "Talentets indre kamp".

Vi snakker om hvordan Marius kom seg fra "rock bottom" etter å ha måttet sone tid i fengsel etter en fyllekjøring til nå å være mental trener, drive egen podcast og hjelpe mennesker i alle aldere med å trene tankemønstre. 

Her får du innsikt i noe av det både Marius og jeg lærer bort til de fine menneskene vi jobber med. Du får perspektiver, tips og historier om hvordan endre fokus, utnytte potensialet og ta eierskap i eget liv.

ENJOY!! <3